10Time Visie


Wat wij bieden, is een simpele, online applicatie om tijd te registreren, die geschikt is voor (project)groepen die op professionele basis samenwerken. Eindelijk kunnen geografisch verspreide teams op een simpele en leuke manier tijd registreren, zonder verder te worden gehinderd of lastig te worden gevallen door de software. Maar ook teams binnen hetzelfde kantoor of individuele professionals kunnen genieten van de voordelen van 10Time!

Wij zijn aanjagers in de beweging naar betere software. Een overvloed aan mogelijkheden maakt software complex en vervelend in het gebruik, bij het installeren of in het onderhoud. Daarom geloven wij in simpele, maar goed doordachte, opplossingen. Huidige tijdregistratie software is lastig, omdat er veel mogelijkheden zijn waar je geen behoefte aan hebt. De meeste van deze mogelijkheden hinderen je juist bij wat je wilt doen:

Welke functionaliteit heb je echt nodig?

Om eenvoudig tijd te kunnen registreren, hoef je maar enkele dingen te doen:

  • Organiseer je werkzaamheden;

  • Nodig je team uit;

  • Registreer je uren;

  • Maak rapportages.

 

Hoe helpt 10Time mij bij het inrichten van mijn werkzaamheden?

In 10Time kan je je werkzaamheden organiseren met behulp van Projecten, Subprojecten, Categorieën and Subcategorieën. Deze eenvoudige indeling zorgt ervoor dat je 10Time kan aanpassen aan je eigen manier van werken en je eigen voorkeuren. Je kan bijvoorbeeld projecten als klanten inrichten, of je een nieuw project maken voor elke opdracht die je voor een bepaalde klant doet. Je kan meerdere (sub)projecten aan een klant koppelen in 10Time. Je kan ook werken met releases of iteraties binnen releases.
Lees verder over hoe 10Time je helpt bij het inrichten van je werkzaamheden met behulp van projecten.

Categorieën en subcategorieën helpen je bij het verder specificeren van de taken die je registreert. Je hebt volledige controle over welke (sub)categorieën je aanmaakt en de volgorde waarin deze verschijnen bij de ureninvoer.
Bekijk hoe 10Time je kan helpen bij het aanbrengen van structuur met behulp van categorieën en subcategorieën.

Om 10Time nog beter aan te laten sluiten binnen je werkproces, kan je de benaming van (sub)projecten en (sub)categorieën aanpassen. Je kan bijvoorbeeld Projecten hernoemen naar Klanten en Subprojecten naar Opdrachten, als dat de benamingen zijn die je in je eigen administratie gebruikt.

 

Hoe helpt 10Time mij bij het uitnodigen van mijn team?

Ga naar het onderdeel Teamleden en vul de naam en het e-mailadres van het nieuwe teamlid in. 10Time zorgt ervoor dat er een uitnodiging wordt verstuurd en dat het nieuwe teamlid een account krijgt. Teamleden kunnen direct inloggen en meteen beginnen met het invoeren van hun uren.
Ontdek hoe 10Time je kan helpen bij het uitnodigen van je team.

 

Hoe helpt 10Time je bij het bijhouden van je uren?

Het invoeren en specificeren van uren gebeurt via een persoonlijk, online ureninvoerscherm. We hebben ons best gedaan on het ureninvoerscherm zoveel mogelijk te laten lijken op de traditionele, alom bekende, papieren versie die gebruikt wordt om uren bij te houden. Er zijn een aantal regels waar je je gegevens on kan voeren. Per regel kan je een project en een categorie kiezen, een korte omschrijving invoeren en het aantal uren noteren.

Je kan gemakkelijk door het scherm navigeren met behulp van de TAB toets. Als een regel gereed is, dan wordt deze automatisch opgeslagen. Dit wordt op een subtiele manier zichtbaar gemaakt.

Er zijn twee manieren om tijd in te voeren:

  • Decimale notatie; uren,decimalen - bijv: "1,5" als anderhalf uur.

  • Uren notatie; uren:minuten - bijv: "1:30" als anderhalf uur.

De manier waarop 10Time tijd weergeeft, is instelbaar in je Instellingen pagina. Als je de tijdnotatie instelt op 'decimale notatie', dan kan je nog steeds je tijd invoeren in zowel decimale als urennotatie; alle invoer wordt automatisch omgezet naar de ingestelde waarde.

Stopwatch functie

Een nog eenvoudigere manier om je tijd te registreren, is met behulp van de stopwatch. Druk op de startknop als je aan een nieuwe taak begint en druk op de stopknop als je klaar bent. Het is zo eenvoudig! De stopwatch ververst zichzelf elke minuut, zodat je altijd een nauwkeurige indicatie van de verstreken tijd hebt.
Ontdek gedetailleerd hoe 10Time je kan helpen bij het bijhouden van je uren.

 

Hoe helpt 10Time je bij het maken van rapporten?

10Time heeft een eenvoudige interface voor het filteren, selecteren en exporteren van rapporten. Je kan selecteren en sorteren op teamlid, project, periode en categorie. Rapporten tellen het urentotaal zelf op. Als je abonnement het toestaat, kan je ook rapporten exporteren naar PDF en Excel.
Kijk hoe 10Time je helpt bij het het maken van specificaties en professioneel uitziende rapporten.

 

Hoe helpt 10Time je om betaald te krijgen?

Rapporten kunnen ook factuurinformatie tonen. Uurtarieven kunnen worden ingevoerd voor (sub)categorieën, teamlid/project combinaties en individuele teamleden. In combinatie met de flexibele mogelijkheden van de categorieën, kan je 10Time altijd zodanig instellen dat het aansluit bij je persoonlijke situatie. Je kan bijvoorbeeld onderscheid maken tussen verrekenbare en niet-verrekenbare uren.
Lees meer over hoe 10Time je kan helpen bij het maken van rapporten met factuurinformatie.


Meer weten? Bekijk ons bedrijfsprofiel, neem de rondleiding of meld je aan en probeer 10Time gratis. Je kan ook onze abonnementen en prijzen vergelijken.