Privacy Beleid


Inleiding

De privacy van gebruikers van onze applicaties, maar ook van de bezoekers van onze website is voor Lessieux van het hoogste belang en heeft ook onze voortdurende aandacht. Contact informatie wordt dan ook door Lessieux als vertrouwelijk behandeld. Lessieux zal uw gegevens niet aan derden geven, noch verkopen, verhuren, uitwisselen of op enige andere manier verhandelen met wie dan ook, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk om uw toestemming is gevraagd. Een uitzondering hierop kan door de overheid bij wet of juridisch vonnis gevorderde informatie vormen.

Beleid met via de website verkregen informatie

In het kader van de dienstverlening door Lessieux wordt het IP-adres van de computer die u gebruikt vastgelegd, de door u gebruikte browser software en het besturingssysteem van uw computer. Lessieux legt ook vast de datum en de tijd waarop u doorlinkt naar onze sites en ook het internetadres van de website van waaruit u direct op onze site terecht komt. Wij gebruiken deze informatie om het aantal bezoekers naar de verschillende pagina's van onze site te meten, om systeemfouten te analyseren en te corrigeren en om de snelheid van onze websites te verbeteren. We leggen geen verband tussen deze informatie en uw naam en/of identiteit en periodiek wordt deze informatie van onze server verwijderd.

Informatie die niet uitdrukkelijk is gegeven ten behoeve van de aanmelding en gebruik van de verschillende applicaties van Lessieux wordt niet bewaard en zal niet opgeslagen worden en kan dus ook niet gebruikt worden voor andere communicatie. Zie ook hierna hoe informatie wordt behandeld die speciaal door u is gegeven voor aanmelding en gebruik van onze applicaties. Op onze websites maken wij beperkt gebruik van zo geheten "cookies" en alleen de sites van Lessieux hebben toegang tot deze "cookies" en worden direct na het verlaten van de applicatie verwijderd.

Beleid met betrekking tot mailinglijsten

Als u zich aanmeldt voor een van onze mailinglijsten, kunnen wij u vragen om persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres en postcode, en vanzelfsprekend uw emailadres. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze mailinglijst te beheren en alleen e-mail toe te zenden van Lessieux. Er zal met u op geen enkele ander wijze contact worden gezocht, tenzij u daar zelf om verzoekt, noch zal uw informatie aan derden worden verstrekt. Wij verkopen, verhuren of delen onze mailinglijsten niet.

U kunt zich op elk moment afmelden voor elk van onze lijsten. Als u zich wilt afmelden verzoeken wij u een mailbericht met "afmelden" in het onderwerpveld te zenden aan Indien de door ons opgeslagen informatie niet juist is kunt u eveneens een mailbericht zenden aan Wij zullen deze wijzigingen dan zo snel mogelijk doorvoeren.

Mailinglijsten voor herhaald toe te zenden mailing door Lessieux, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven zijn uitsluitend intekenlijsten. Wij kopen geen informatie van derden noch verzamelen wij persoonlijke informatie van het web om op te nemen in onze uitgaande e-mail lijsten.

Aanmelding en gebruik van het gratis plan

Lessieux zal uw persoonlijke informatie nimmer gebruiken met de bedoeling om te worden betaald voor een "gratis plan" dan alleen met de bedoeling om de licentie informatie te beheren. Een minimaal noodzakelijke informatie zal worden verstrekt aan de betalingsinstelling die ons licentiebeheer uitvoert. Dit is nodig om uw order compleet te maken.

Informatie verstrekt tijdens het invoeren van uw aanmelding zal soms vastgelegd worden voor toekomstige communicatie met u over verbeteringen in de applicatie. Lessieux zal uw informatie niet aan derden geven, verkopen, verhuren, uitwisselen of op enige andere manier verhandelen met iemand anders zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzondering hierop maken het verstrekken van informatie voor betalingsafhandeling en van overheidswege gevorderde informatie. Zie hierna.

Door de overheid gevorderde informatieverstrekking.

Als Lessieux door overheden bij wet of bij juridisch vonnis gedwongen wordt om enige informatie te verstrekken die door u aan ons ter beschikking is gesteld, zullen wij proberen u er van in kennis te stellen dat er een specifiek verzoek is ingediend om uw persoonlijke informatie te verstrekken aan een overheidsinstantie, tenzij ons dit verboden wordt. Wij willen u daarmee de mogelijkheid geven om tegen het aan ons gerichte verzoek bezwaar te maken. Wij zullen proberen u dit per e-mail te berichten, indien u ons een e-mail adres heeft gegeven; anders berichten we u dit schriftelijke per gewone post, als uw postadres bij ons bekend is. Indien u tegen het aan ons gerichte verzoek geen bezwaar maakt, zijn wij wettelijk verplicht aan het verzoek te voldoen.

Voor overige informatie over ons privacy beleid kunt u contact op nemen met: